Kunstmarkt op de

Koninginnemarkt

te

Rouveen

2012